אזורי עדיפות לאומית

סמל מדינת ישראל
אזורי עדיפות לאומית

אזורי עדיפות לאומית
בדף זה תמצאו רשימת יישובים ואזורי עדיפות לאומית, שנקבעו בהתאם להחלטת ממשלה מספר 3738 מיום 15.04.2018 ואשר בהם הממשלה רשאית להעניק הטבות ותמריצים, במסגרת מסלולי סיוע שונים, במטרה לסייע בקידומם של יישובים אלה.

לצפייה במפת אזורי עדיפות לאומית

*שימו לב כי רשימה זו משתנה מעת לעת. רשימת הישובים הקובעת הינה רשימת היישובים המופיעה בהחלטת הממשלה מס' 3738 מיום 15.04.2018.
** כל הישובים ואזורי התעשייה הנכללים בכל אחת מהנפות הבאות: גולן, צפת, עכו, כנרת, יזרעאל ובאר שבע ייחשבו כאזור עדיפות לאומית לפי החלטת ממשלה 3738.

שם יישוב סמל יישוב תאריך התחלה אזור עוטף עזה אזור תעשייה נפה
גלול כדי לקבל תוצאות נוספות
אין תוצאות נוספות