יישובים בתחומי אזור פיתוח א'

סמל מדינת ישראל
אזורי עדיפות לאומית

יישובים בתחומי אזור פיתוח א'
בדף זה תמצאו את רשימת היישובים ואזורי התעשייה הנכללים באזור פיתוח א', על פי התוספת השנייה לחוק לעידוד השקעות הון תשי"ט-1959. ביישובים אלה יכולות חברות העומדות בתנאי הסף, לקבל הטבות מוגברות מטעם המדינה, במטרה לעודד הון ויוזמה כלכלית, תוך מתן עדיפות לחדשנות ואזורי פיתוח.

*שימו לב כי רשימה זו משתנה מעת לעת.

שם יישוב סמל יישוב תאריך התחלה תאריך סיום סוג הבקשה אזור עוטף עזה
גלול כדי לקבל תוצאות נוספות
אין תוצאות נוספות