לוגו מינהל אזורי תעשייה
מחשבון עלויות ליזם
מחשבון העלויות ליזם מיועד לסייע בחישוב ראשוני של רוב העלויות הכרוכות בהקמת מפעל/בית מלאכה עבור יזמים באזורי עדיפות לאומית כפי שנקבע מעת לעת על ידי ממשלת ישראל.

* אופציונאלי. מחושב אחרת כממוצע של 3,000 ₪ למ"ר

! באפשרותכם לשנות כל אחד מהפרמטרים בנפרד ולראות את ההשפעה על הערך לתשלום.

! ניתן לחשב את סך העלות המשוערת על ידי לחיצת על כפתור "חשב סה"כ" בתחתית הטבלה.

! כל המחירים בש"ח.

מס' תיאור ערך לתשלום סה"כ הערות
1 דמי פתיחת תיק במשרד הכלכלה על ידי היזם 2500 2500 עלות קבועה
2 דמי פיתוח עבור משרד הכלכלה - נכון ל-2020 109442
3 פתיחת תיק ברמ"י 6500 6500 עלות קבועה
4 עלות הקרקע לרמ"י 31% מעלות דמי הפיתוח
5 תכנון מוקדם 30% מעלות התכנון המפורט לביצוע
6 גיליון דרישות לאישור תכניות 200 200 עלות רכישת כרטיס חכם דרך מערכת המבא"ת.
7 תכנון מפורט לביצוע 10% מעלות הבניית הכוללת
8 הגשת בקשה להיתר בנייה מחושב ל-40% משטח המפעל שנבחר לעיל
(32.72 ש"ח למ"ר בנוי)
למחשבון אגרות להיתרי בנייה לחץ כאן.
9 אישור תוכנית ותשלום היטל השבחה 5% מעלות הקרקע לרמ"י
10 מס רכישה לרמ"י 5% מעלות הקרקע לרמ"י
11 מכרז למציאת קבלן מבצע עלות בנייה כוללת מחושבת על פי ממוצע של 3,000 ש"ח למ"ר בנוי (40% מסך השטח)
12 דמי הקמה - תשלום לתאגיד מים עלות קבועה - 120 ש"ח למ"ר בנוי (40% מסך השטח) בממוצע לפי תאגידי המים בשנת 2015

כלים נוספים לשירותך:


איתור מגרשים פנויים תעודות זהות-אזורי תעשייה

* סבסוד עלות הפיתוח והתשתיות הציבוריות באזור תעשייה (דמי הפיתוח) נקבעים בהתאם לקריטריונים ולאזורי התעשייה השונים, ונכונים להקמת המפעל בהתאם לטבלת הסבסוד אשר הגדיר המינהל לאזורי תעשייה במשרד הכלכלה והתעשייה, שאר התעריפים במחשבון נלקחו מגורמים אחרים.
* כלל התעריפים במחשבון הינם מוערכים ואינם סופיים ומהווים יכולת של היזם לאמוד ולהעריך את ההוצאות של תהליך בניית המפעל.
* קיימות עלויות נוספות אשר אינם נכללות במחשבון זה.
*משרד הכלכלה והתעשייה אינו אחראי על נכונות התעריפים אשר נלקחו מגורמים אחרים למעט "סבסוד עלות הפיתוח" (דמי הפיתוח).
* מומלץ לפנות למנהלת אזורי התעשייה בכל שאלה.